Uutiset - Lagerblad Foods

Uutiset

mars 16, 2020

FÖRBEREDELSER HOS LAGERBLAD FOODS AB FÖR EN CORONAVIRUS-PANDEMI

I Livsmedelsverkets meddelande från den 31.1.2020 konstateras att enligt aktuell vetskap sprids coronaviruset inte via livsmedelsprodukter. Således behöver man inte begränsa användandet av livsmedel under pandemin. […]
november 27, 2018

Lagerblad Foods Oy – Framgångsföretag 2018

Lagerblad Foods Oy utifrån den ekonomiska utvecklingen i företaget klassificerats som ett framgångsföretag. Ett företag som fått certifikatet Framgångsföretag karaktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil […]
september 13, 2017

Brand undersöknings resultat

Läs mer
Svenska