Lagerblad Foods Oy - Framgångsföretag 2018 - Lagerblad Foods

Lagerblad Foods Oy – Framgångsföretag 2018

Lagerblad Foods Oy utifrån den ekonomiska utvecklingen i företaget klassificerats som ett framgångsföretag. Ett företag som fått certifikatet Framgångsföretag karaktäriseras av en etablerad verksamhet, en stabil tillväxtutveckling, ett gott resultat och en god lönsamhet, en stark finansieringsstruktur samt en likviditet som tryggar kontinuerlig verksamhet.

Se certifikatet

 

 

Svenska