VARAUTUMINEN KORONAVIRUSPANDEMIAAN LAGERBLAD FOODS OY:SSÄ - Lagerblad Foods

VARAUTUMINEN KORONAVIRUSPANDEMIAAN LAGERBLAD FOODS OY:SSÄ

Ruokaviraston tiedotteessa 31.1.2020 todetaan, että tämän hetkisen tiedon mukaan koronavirus ei tartu ihmisiin elintarvikkeiden välityksellä. Näin ollen elintarvikkeiden valmistusta ja käyttöä ei ole syytä rajoittaa pandemiankaan aikana.

Pandemian mahdolliset vaikutukset voivat sen sijaan kohdistua henkilöstön riittävyyteen ja raaka-aineiden saatavuuteen. Jatkuvuussuunnitelma ja toimintamalli akuuttiin kriisinhallintaan on laadittu, minkä avulla varmistetaan liiketoiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuvuus myös pandemiatilanteessa.

Tähän mennessä Lagerbladilla on jo otettu käyttöön seuraavat toimenpiteet henkilöstölle:

 • Emme tee työmatkoja ulkomaille ja kotimaasakin vain välttämättömät matkat tehdään.
 • Henkilökuntaa pyydetty välttämään vapaa-ajan matkustamista sekä joukkotapahtumia.
 • Ulkomailta palaavat jäävät Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti kahdeksi viikoksi kotiin.
 • Henkilöstölle on laadittu toimintaohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Näissä ohjeissa otetaan kantaa henkilökohtaiseen hygieniaan sekä toimimiseen tuotanto-osastoilla.

Jatkuvuussuunnitelma sisältää mm:

 • Raaka-ainetilanne on toistaiseksi hyvä. Hankintoja on varmistettu varatoimittajilla.
 • Kriittisillä raaka-aineilla on myös pakkaspuskurointi.
 • Pystymme toimittamaan varastosta tuotteita 2- 4 viikon ajan.
 • Tuotantomme toimii tällä hetkellä normaalisti.
 • Voimme priorisoida tuotantoa ketterästi kysynnän mukaan.
 • Lagerblad Foods noudattaa virallisia ohjeistuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi samalla varmistaen elintarviketuotannon jatkuvuuden.

Ensisijaisesti näillä toimilla Lagerblad Foods haluaa turvata henkilöstönsä hyvinvoinnin ja varmistaa tuotteiden ja palvelujen toimitukset asiakkailleen. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan tilanteen mukaan.

Mika Lindfors
Toimitusjohtaja

 


 

FÖRBEREDELSER HOS LAGERBLAD FOODS AB FÖR EN CORONAVIRUS-PANDEMI

I Livsmedelsverkets meddelande från den 31.1.2020 konstateras att enligt aktuell vetskap sprids coronaviruset inte via livsmedelsprodukter. Således behöver man inte begränsa användandet av livsmedel under pandemin.

Pandemins eventuella påverkan berör däremot personalen och tillgången på råvaror. En beredskapsplan och operativ modell för akut krishantering har upprättats för att säkerställa en smidigast möjlig affärskontinuitet även under pandemin.

Hittills har Lagerblad redan genomfört följande åtgärder för personalen:

 • Vi gör inte affärsresor utomlands och i hemlandet görs endast nödvändiga resor.
 • Personalen ombeds att undvika fritidsresor och massevenemang.
 • Den som återvänder från utlandet skall enligt direktiv från den finska regeringen stanna hemma i två veckor.
 • Förfaranden har utvecklats för personal för att förhindra spridningen av coronaviruset. I dessa instruktioner tas ställning till personlig hygien och arbetet i produktionsavdelningarna.

Läget vid vår produktion är följande:

 • Råvaruläget är tillsvidare bra. Inköp har säkrats av reservleverantörer.
 • Vi har säkerställt tillgången till kritiska råvaror vilka finns i vårt fryslager.
 • Vi kan leverera produkter från vårt lager i 2-4 veckors tid.
 • Vår produktion fungerar för närvarande normalt.
 • Vi kan prioritera produktionen smidigt efter behov.
 • Lagerblad Foods följer officiella riktlinjer för att förhindra spridning av coronaviruset och samtidigt säkerställa kontinuiteten i livsmedelsproduktionen.

Med dessa åtgärder vill Lagerblad Foods säkerställa personalens välbefinnande samt leveranser av produkter och tjänster till sina kunder. Vi meddelar om eventuella förändringar.

 

Mika Lindfors
Verkställande direktör

Suomi